【B03】低磁場量測系統

服務之儀器  高斯計(Gaussmeter)、標準參考磁鐵(Standard Reference Magnet)
校正範圍 

(1) 1 mT ~ 50 mT

(2) 1 μ T ~ 1 mT

(3) 0.5 μT ~ 50 μT @ (50 Hz to 100 Hz)

(4) 0.5 μT ~ 5 μT @ (101 Hz to 1000 Hz)

不確定度 

(1) 0.38 %(相對)

(2) 0.35 %~0.74 %(相對)

(3) 0.18 % ~ 0.62 %(相對)

(4) 0.26 % ~ 0.44 % (相對)

校正點數說明  可依顧客要求,做特定點之校正。 
校正費用  基本費5,500元/點(每加1點加300元)
(直流磁場、交流磁場之基本費需分別計費,即同時校正直流磁場及交流磁場,基本費為11,000元)
送校件須知  1.請將感測頭與高斯計一起伴隨送校
2.送校之感測頭及高斯計必須功能正常
3.第一次送校者請隨附使用手冊

(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等